Vi vejleder gerne i hvad der skal til, hvis du ønsker at opgradere din gamle computer så den bliver hurtigere.
Sammen med dig aftaler vi, hvad der kan sættes i og tilbyder samtidig at have de nødvendige dele med til en opgradering.